749 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

วันเสาร์ที่  24  กันยายน 2559  เวลา  13.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลบางส่วน  ได้ออกตรวจสอบเส้นทางน้ำทั้ง  3  เส้นทางที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ตอนล่าง  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  ดังนี้  เส้นทางน้ำที่ 1  ห้วยคลองแค  จากอำเภอพระทองคำ  ยังไม่มีมวลน้ำ  เส้นทางน้ำที่ 2  ห้วยโนนสง่า  จากตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด  ตำบลหนองบัวโคก  มวลน้ำแรง  เส้นทางน้ำที่ 3  อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน  บ้านสระพัง  อำเภอด่านขุนทด  น้ำล้นสูงจากระดับเก็บกัก  22  เซ็นติเมตร  ห้วยโคงตะคร้อ – ฝายห้วยลำเชียงไกร  บ้านเขื่อน  ตำบลหนองบัวละคร  ก่อนถึงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  น้ำไหลแรงนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

ข่าว ณ วันที่ 24 ก.ย. 59 เวลา 13:23 น. โดย super