748 )มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ผู้ปฏิบัติธรรมตำบลบัลลังก์

วันเสาร์ที่  24  กันยายน  2559  เวลา  12.00  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ  ผู้ปฏิบัติธรรมและมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขนส่งหินคลุกที่ได้จากการบริจาคสำหรับไว้ซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางต่างๆ  ในพื้นที่ซึ่งดำเนินการเป็นวันที่ 7  ณ  วัดเมืองเก่า  ตำบลบัลลังก์มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ผู้ปฏิบัติธรรมตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 24 ก.ย. 59 เวลา 15:44 น. โดย super