747 )ต้อนรับคุณนเรศ ภูมิชาติ นายช่างชำนาญงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์ที่  23  กันยายน  2559  เวลา  14.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคุณนเรศ  ภูมิชาติ  นายช่างชำนาญงาน  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อวางแผนสำรวจถนนถ่ายโอนทั้ง  9  เส้นทาง  เพื่อนำเข้าแผนก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ให้ใช้การได้ดีต่อไป  ณ  ห้องปฏิบัติราชการเทศมบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับคุณนเรศ ภูมิชาติ นายช่างชำนาญงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.ย. 59 เวลา 9:42 น. โดย super