746 )สมทบทุนงานขนส่งวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงพื้นที่บ้าน วัด โรงเรียน

วันศุกร์ที่  23  กันยายน  2559  เวลา  12.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้มอบสิ่งของและปัจจัยสมทับงานขนส่งวัสดุหินคลุกเพื่อใช้ปรับปรุงพื้นที่บ้าน  วัด  โรงเรียน  ให้กับผู้นำและพี่น้องประชาชน  โดยวัสดุหินคลุกได้รับการสนับสนุนจากท่านสุวิทย์  คำดี  ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย  ยานพาหนะสนับสนุนโดย  เทศบาลตำบลบัลลังก์  สำหรับแรงงานพี่น้องประชาชนช่วยกันดำเนินงานซึ่งการดำเนินงานในวันนี้เป็นวันที่หกที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน  ณ  บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่ 12  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาสมทบทุนงานขนส่งวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงพื้นที่บ้าน วัด โรงเรียน

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.ย. 59 เวลา 14:28 น. โดย super