744 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมกับเกียรติบัตร ณ โรงแรมสีมาธานี

วันพุธที่  21  กันยายน  2559  เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมต้อนรับนายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล AUP Awafd ปี 2559 และเกียรติบัตร ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ระบบสุขภาพอำเภอและตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมกับเกียรติบัตร ณ โรงแรมสีมาธานี

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.ย. 59 เวลา 10:05 น. โดย super