743 )ต้อนรับว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ฯ ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

วันอังคารที่ 20 กันยายน  2559  เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลตามโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริฯ โดยมีท่านวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอโนนไทย หัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 32 อำเภอ ร่วมประชุม  ณ รร.บึงคำคู ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยต้อนรับว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ฯ ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

ข่าว ณ วันที่ 21 ก.ย. 59 เวลา 13:24 น. โดย super