742 )ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มฯ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. ร้อยตรีฐนนทรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมให้การต้อนรับท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กรุณาเป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มฯ

ข่าว ณ วันที่ 20 ก.ย. 59 เวลา 16:17 น. โดย super