741 )ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานประชุมคณะอนุกรรมการฯ สำหรับคนพิการจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมให้การต้อนรับท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรุณาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมโคราช อาคารสิริวิทยาทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมาต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานประชุมคณะอนุกรรมการฯ สำหรับคนพิการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 20 ก.ย. 59 เวลา 8:23 น. โดย super