740 )นายกเทศมนตรีเป็นประธานพิธีมอบคูปองการศึกษาให้กับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานพิธีมอบคูปองการศึกษาให้กับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.รอบที่ 1 จำนวน 71 รร. เป็นเงิน 3,480,000 บาท,สังกัด กศน. 920 คน เป็นเงิน 1,288,000 บาท และ รร.นครราชสีมาปัญญานุกูล 300 คน เป็นเงิน 600,000 บาท ณ ศูนย์ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 นครราชสีมนายกเทศมนตรีเป็นประธานพิธีมอบคูปองการศึกษาให้กับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ข่าว ณ วันที่ 19 ก.ย. 59 เวลา 13:54 น. โดย super