739 )ร่วมพัฒนาเตรียมการต้อนรับร้อยเอกรัชฎาบดินทร์ฯ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันเสาร์ที่ 17 ก.ย.59 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน, ผอ.รร.,ประชาชนร่วมพัฒนาทำความสะอาดและให้การต้อนรับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฏฐ์ หน.ชุดพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางมาหารือเนื่องจากจะนำเครื่องจักรเข้ามาในวันพรุ่งนี้ที่ 18 ก.ย.59 เพื่อทำการขุดลอกแหล่งน้ำ (แก้มลิงระบบพวงที่บึงคำคู ม.3,บึงโนนเจดีย์ ม.1,บึงหนองศาลา ม.11 และบึงหนองเดิ่น ม.7 ต.บัลลังก์) ณ รร.บึงคำคู ต.บัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาร่วมพัฒนาเตรียมการต้อนรับร้อยเอกรัชฎาบดินทร์ฯ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.ย. 59 เวลา 8:19 น. โดย super