735 )ประชุมพนักงานประจำเดือน และร่วมรับมอบบันทึกข้อตกลงสวัสดิการฯ (MOU) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ

วันจันทร์ที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานประชุมข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  ประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๙  เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  ตามนโยบายของส่วนที่เกี่ยวข้อง  และร่วมรับมอบบันทึกข้อตกลงสวัสดิการฯ (MOU)  จากธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานเขต ๓  นครราชสีมา  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมพนักงานประจำเดือน และร่วมรับมอบบันทึกข้อตกลงสวัสดิการฯ (MOU) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ

ข่าว ณ วันที่ 05 ก.ย. 59 เวลา 9:55 น. โดย super