734 )นายกเทศมนตรีร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑา ของโรงเรียนในเขตศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ให้การต้อนรับนายพิชิต  สอนคำแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๕  กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑา  ของโรงเรียนในเขตศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร (ศูนย์ ๑๑)  ๑๖  โรงเรียน  ณ  โรงเรียนบึงคำคู  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทยนายกเทศมนตรีร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑา ของโรงเรียนในเขตศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 03 ก.ย. 59 เวลา 11:02 น. โดย super