733 )พิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดำริ

วันศุกร์ที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นากเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้กล่าวให้การต้อนรับนายพศวีย์  สมใจ  ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  กรุณาเป็นประธานพิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต  ตามโครงการธนาคารโค กระบือตามแนวพระรราชดำริ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  แก่เกษตรกรตำบลบัลลังก์  โดยมีนายประจักษ์  กิติวรรณ  ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย  กล่าวรายงาน   มีผู้นำท้องที่่  ท้องถิ่น  ผอ.รร.  รพ.สต.  ข้าราชการฯร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์พิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดำริ

ข่าว ณ วันที่ 02 ก.ย. 59 เวลา 8:53 น. โดย super