731 )ประชุมชี้แจงตรวจสอบคุณสมบัติและรับสมัครเกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงสัตว์ ปลูกหญ้าฯ

วันจันทร์ที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย และนายเฉลียว ขจรภพ สง.ปศุส้ตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมชี้แจงตรวจสอบคุณสมบัติและรับสมัครเกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงสัตว์ ปลูกหญ้าฯ ตามมติ ครม.  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 130 ราย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมชี้แจงตรวจสอบคุณสมบัติและรับสมัครเกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงสัตว์ ปลูกหญ้าฯ

ข่าว ณ วันที่ 29 ส.ค. 59 เวลา 15:51 น. โดย super