730 )ประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว

วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙เวลา ๐๙.๐๐ น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ปกครอง และนักเรียนชั้น ม.๑-๓ วิทยากรจาก รพ.สต., พมจ.นม. โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผอ.รร. ร่วมเป็นเกียรติฯ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว

ข่าว ณ วันที่ 26 ส.ค. 59 เวลา 11:49 น. โดย super