728 )การอบรมโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริฯ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา 11.00 น.ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวพบปะเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ดำเนินการโดยนางยุพวัลย์ ชมชื่นดี เกษตรอำเภอโนนไทย และให้การต้อนรับนางดลนภัส บรรเลงเสนาะ ปลัดอาวุโสฯ,นางอิศราณี อิศรานุวัฒน์ ปลัดอำเภอ และนางจริยา สัพโส ท้องถิ่น อ.โนนไทย ร่วมพบปะและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านเมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์การอบรมโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริฯ

ข่าว ณ วันที่ 25 ส.ค. 59 เวลา 11:34 น. โดย super