727 )ประธานประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและจัดทำคำขอประกันภัยตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี

วันพุธที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและจัดทำคำขอประกันภัยตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี  ปีการผลิต  ๒๕๕๙  โดย ธกส.  มีคุณวุฒิ  ขันตินุกูลธนานนท์  ผช.หนก.โนนไทย  คุณวิทวัส  แสงชัยวรคุณ  ผู้แทน สกต.โนนไทย  ร่วมชี้แจงและจัดทำคำขอประกันภัย  ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ปลัด ฯลฯ  ร่วมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในครั้งนี้  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประธานประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและจัดทำคำขอประกันภัยตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี

ข่าว ณ วันที่ 24 ส.ค. 59 เวลา 9:29 น. โดย super