726 )ต้อนรับคุณธนิดา มิ่งเผือก ผจก.ศูนย์ขายและลูกค้าสัมพันธ์ฯ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคุณธนิดา  มิ่งเผือก  ผู้จัดการศูนย์ขายและลูกค้าสัมพันธ์ฯ  บริษัท ทีโอที  จำกัด (มหาชน)  และคณะ  เพื่อหารือการพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตรองรับนโยบาย  ไทยแลน  ๔.๐  และการบริการประชาชนได้เข้าถึงระบบ  IT  ได้อย่างทั่วถึงโดยผ่านแอพพลิเคชัน  (APP)  และ wi – fi city  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับคุณธนิดา มิ่งเผือก ผจก.ศูนย์ขายและลูกค้าสัมพันธ์ฯ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)

ข่าว ณ วันที่ 23 ส.ค. 59 เวลา 15:05 น. โดย super