719 )นายกเทศมนตรีร่วมทำบุญอาคารอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันศุกร์ที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  ร่วมทำบุญอาคารที่ทำการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร หลังใหม่  โดยมีมีนางสาวมุฑิตา  เพ็ชรจะบก  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ เป็นผู้ดำเนินการ  ณ อาคารที่ทำการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  บ้านกุดเวียน หมู่ ๔  ตำบลบัลลังก์ นายกเทศมนตรีร่วมทำบุญอาคารอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 13 ส.ค. 59 เวลา 16:25 น. โดย super