718 )พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานในพิธี นำผู้แทนส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชน ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมอำเภอโนนไทยพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ข่าว ณ วันที่ 12 ส.ค. 59 เวลา 14:57 น. โดย super