717 )นายกเทศมนตรีร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๙

วันพุธที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำอำเภอโนนไทย  โดยท่านวิสูตร  ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอโนนไทย  กรุณาเป็นประธานจัดงานดังกล่าว  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ร่วมเป็นเกียรติ  ณ  หอประชุมอำเภอโนนไทยนายกเทศมนตรีร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าว ณ วันที่ 10 ส.ค. 59 เวลา 16:48 น. โดย super