716 )ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านเมืองเก่า หมู่ ๑๒

วันอังคารที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับท่านวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  กรุณาเป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอง  ใน  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องที่  ท้องถิ่นน  ประชาชน  ร่วมต้อนรับและปลูกป่า  ณ  ป่าสาธารณะฯ บ้านเมืองเก่า  หมู่ ๑๒  ตำบลบัลลังก์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านเมืองเก่า หมู่ ๑๒

ข่าว ณ วันที่ 09 ส.ค. 59 เวลา 11:46 น. โดย super