713 )ต้อนรับท่านยุพวัลย์ , คุณวรพจน์ ผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจฯ แนวทางการรับซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวโพด

วันศุกร์ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ให้การต้อนรับท่านยุพวัลย์  ชมชื่นดี  เกษตรอำเภอโนนไทย  คุณวรพจน์  สุรัตวิศิษฏ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจฯ  คุณชัยวัฒน์  สนไธสง  ผู้จัดการทั่วไปกิจการค้าวัตถุดับภาคอีสาน  บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส  จำกัด  (มหาชน)  เครือเจริญโภคภัณฑ์ (cp)  เพื่อหารือแนวทางการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดจากเกษตรกรและสมาชิกโรงเรียนเกษตรกรข้าวโพด  ตามโครงการบัลลังก์โมเดล  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  ราคาที่เป็นธรรมจากโรงงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  และบริเวณแปลงข้าวโพดของสมาชิกฯ  ม.๔,๑๒,๑๕  ตำบลบัลลังก์ต้อนรับท่านยุพวัลย์ , คุณวรพจน์ ผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจฯ แนวทางการรับซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวโพด

ข่าว ณ วันที่ 05 ส.ค. 59 เวลา 15:04 น. โดย super