712 )นายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 7 สี ประเด็นสถานการณ์น้ำ

วันพฤหัสบดีที่  4  สิงหาคม  2559  เวลา  11.30 น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  นำโดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรี  ได้นำพี่น้องประชาชนเดินรณรงค์การออกไปใช้เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ  โดยได้มีการออกสื่อจากทีวีสีช่อง 7  ออกอากาศเดินรณรงค์ในครั้งนี้  พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำ  ปัญหาภัยแล้งและการเตรียมการป้องกันฯ  ณ  บริเวณอ่าเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างนายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 7 สี ประเด็นสถานการณ์น้ำ

ข่าว ณ วันที่ 05 ส.ค. 59 เวลา 15:04 น. โดย super