711 )ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด

วันพฤหัสบดีที่  4  สิงหาคม  2559  เวลา  11.00  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ให้เกียรติต้อนรับท่านยุพวัลย์  ชมชื่นดี  เกษตรอำเภอโนนไทย  ประธานการเดินรณรงค์ฯ  และประธานคณะทำงานการติดตามการลงประชามติฯ  ได้เชิญผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  พนักงาน  ข้าราชการ  และส่วนที่เกี่ยวข้อง  ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด  (เป้าหมายไม่น้อยกว่า  95%)  ตามรายชื่อมีสิทธิที่ได้รับแจ้งนั้น  นายกเทศมนตรีได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่  บุคลากร  และจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์การลงประชามติโดยมีคณะผู้บริหาร  สท.  เป็นคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้วย  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด

ข่าว ณ วันที่ 05 ส.ค. 59 เวลา 12:06 น. โดย super