710 )เดินรณรงค์เชิญชวนการออกไปใช้สิทธิออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญฯ เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวรายงานโดยมีท่านยุพวัลย์  ชมชื่นดี  เกษตรอำเภอโนนไทย  เป็นประธานเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบัลลังก์  ผู้มีสิทธิฯไปใช้สิทธิออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญฯให้มากที่สุด  โดยมีผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  สถานศึกษา  อสม.  รพ.สต.  พนักงานข้าราชการ  และประชาชนทั้ง  ๑๙  หมู่บ้าน  ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์  โดยได้รับความอนุเคราะห์รถนำจาก สภ.โนนไทย  และกระทำพิธีเปิดโครงการฯ  ณ  ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  เพื่อไปรณรงค์ต่อที่หมู่บ้านเดินรณรงค์เชิญชวนการออกไปใช้สิทธิออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญฯ เทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 04 ส.ค. 59 เวลา 17:25 น. โดย super