708 )ตรวจสอบแนวเขตถนนเพื่อการพัฒนาการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

วันพุธที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา   ๑๓.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ประธานสภา  ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าของที่ดิน  และเจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลตำบลบัลลังก์  ทำการตรวจสอบแนวเขตถนนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้สะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  ในการนี้  มีผู้แสดงเจตจำนงค์ที่จะอุทิศที่ดินในการตัดถนนเพื่อเชื่อมต่อถนนสายต่างๆ  เพื่อความเจริญในการพัฒนาเพิ่มอีกด้วย  ณ  พื้นที่ทำการเกษตรฯ  (โคกเพชร)  หมู่ ๑  ตำบลับบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบแนวเขตถนนเพื่อการพัฒนาการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ข่าว ณ วันที่ 03 ส.ค. 59 เวลา 11:44 น. โดย super