707 )ประธานประชุมรายงานผลการดำเนินงานรอบเดือน และการจัดกิจกรรม Big Day

วันพุธที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีิกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดการประชุม และรายงานผลการดำเนินงานรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙  แผนงานที่จะดำเนินงานต่อไป  และประชุมการจัดกิจกรรม  Big  Day  ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เพื่อเดินรณรงค์และหาแนวทางเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบัลลังก์ผู้มีสิทธิฯ  ไปใช้สิทธิออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญฯ  ให้มากที่สุด  โดยมีผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ผอ.โรงเรียน  ผอ.รพ.สต.ทั้งสองแห่ง  อสม.เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประธานประชุมรายงานผลการดำเนินงานรอบเดือน และการจัดกิจกรรม Big Day

ข่าว ณ วันที่ 03 ส.ค. 59 เวลา 16:04 น. โดย super