706 )ต้อนรับนางสาวมุฑิตา เพชรจะบก และร่วมตรวจสอบแนวเขตถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันอังคารที่  2  สิงหาคา  2559  เวลา  10.00  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  ให้การต้อนรับนางสาวมุฑิตา  เพชรจะบก  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4  ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมตรวจสอบแนวเขตถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  กับเทศบาลฯ  และเจ้าของที่ดินที่ติดแนวเขตถนนเพื่อป้องกันการบุกรุก  และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางรองรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต  ณ  พื้นที่บ้านกุดเวียน  หมู่ 4  ตำบลบัลลังก์ต้อนรับนางสาวมุฑิตา เพชรจะบก และร่วมตรวจสอบแนวเขตถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 02 ส.ค. 59 เวลา 13:16 น. โดย super