705 )การดำเนินการจัดทำการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

วันจันทร์ที่  1  สิงหาคม  2559  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายพงษ์ศักดิ์  นาใจคง  อาจารประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  และ ผศ.สุทัศน์  ยอดเพ็ชร  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชุณหวัณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา  เพื่อเข้าดำเนินการจัดทำการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์  สำหรับเกษตรกรรายย่อย  ณ  เทศบาลตำบลบัลลังก์  และลงพื้นที่ดำเนินการของเกษตรกรตำบลบัลลังก์การดำเนินการจัดทำการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

ข่าว ณ วันที่ 01 ส.ค. 59 เวลา 17:21 น. โดย super