704 )ถวายพระพรชัยมงคลฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  พนักงาน  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมงกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพฯ  ณ  หอประชุมอำเภอโนนไทย  มีหน่วยงานข้าราชการ  ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ค. 59 เวลา 12:22 น. โดย super