ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

701 )รับมอบชุดรับแขกจากพ่อจำนงค์ – แม่สำเรียง เที่ยงสันเทียะ โรงงานชวนชมเฟอร์นิเจอร์

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เจ้าหน้าที่พนักงานร่วมทำพิธีรับมอบชุดรับแขกจากพ่อจำนงค์ – แม่สำเรียง  เที่ยงสันเทียะ  โรงงานชวนชมเฟอร์นิเจอร์  คุณชวน – ศิริรัตนน์  อยู่หลง  และครอบครัว  ซึ่งมีมูลค่า  ๔๐,๐๐๐  บาท  ให้แก่เทศบาลตำบลบัลลังก์  เพื่อใช้ในงานตามวัตถุประสงค์  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์รับมอบชุดรับแขกจากพ่อจำนงค์ – แม่สำเรียง เที่ยงสันเทียะ โรงงานชวนชมเฟอร์นิเจอร์

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ค. 59 เวลา 16:13 น. โดย super