700 )ต้อนรับคุณชัยวัฒน์ สนไธสง ผจก.ทั่วไปกิจการค้าวัตถุดับภาคอีสาน

วันพุธที่  27  กรกฎาคม  2559  เวลา  10.00  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะได้ให้การต้อนรับคุณชัยวัฒน์  สนไธสง  ผู้จัดการทั่วไปกิจการค้าวัตถุดิบภาคอีสาน  บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วฑ์ (CP)  เพื่อติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนเกษตรกรข้าวโพด  ตามโครงการบัลลังก์โมเดล  และร่วมวางแผนดูแลการเจริญเติบโต  การเก็บเกี่ยว  การรับซื้อผลผลิตให้มีคุณภาพได้ราคาที่เป็นธรรมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล  ณ  ห้องรับรองฯและบริเวณแปลงข้าวโพดของสมาชิกฯ  หมู่ 4  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทยต้อนรับคุณชัยวัฒน์ สนไธสง ผจก.ทั่วไปกิจการค้าวัตถุดับภาคอีสาน

ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ค. 59 เวลา 15:16 น. โดย super