7 )การประชุมจัดตั้้งสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบัลลังก์

การประชุมจัดตั้้งสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบัลลังก์ในวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  โดยนางจารุวรรณ  ขำดี  ตำแหน่ง  วัฒนธรรมอำเภอโนนไทย  ได้ประชุมจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๓   เพื่อดำเนินการคัดเลือกประธานและเลขานุการ  คณะกรรมการ  พร้อมเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเครือข่ายเป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 02 ต.ค. 57 เวลา 8:29 น. โดย super