698 )ต้อนรับร้อยเอกรัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฎฐ์ หัวหน้าชุดพัฒนาแหล่งน้ำสำนักงานพัฒนาภาค 5

วันจันทร์ที่  25  กรกฎาคม  2559  เวลา  11.00  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ให้การต้อนรับร้อยเอกรัชฎาบดินทร์  ชาญวิทยาณัฎฐ์  หัวหน้าชุดพัฒนาแหล่งน้ำ  สำนักงานพัฒนาภาค 5  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  และคณะ  เดินทางมาตรวจแหล่งน้ำ  (ระบบพวง)  ม.1,3,11  เพื่อนำเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  และสถานการที่พักในการปฏิบัติงาน  ในการนี้ได้พบปะประชาชนที่มาลงทะเบียนโครงการสวัสดิการภาครัฐด้วย  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับร้อยเอกรัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฎฐ์ หัวหน้าชุดพัฒนาแหล่งน้ำสำนักงานพัฒนาภาค 5

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ค. 59 เวลา 12:47 น. โดย super