697 )ประธานเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

วันจันทร์ที่  25  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือ  และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในอนาคตได้อย่างเหมาะสม  โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน  สาขาโนนไทย  มาอำนวยความสะดวกรับบริการลงทะเบียนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ  มีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนรวม  820  ราย  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประธานเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ค. 59 เวลา 12:44 น. โดย super