696 )ประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

วันเสาร์ที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำผลการประเมินการวิจัยและสารสนเทศไปวางแผนพัฒนาการศึกษา  ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาของการศึกษาพิเศษฯ  ณ  ศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต ๑๑  นครราชสีมาประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.ค. 59 เวลา 10:51 น. โดย super