695 )สโมสรนครราชสีมาฟุตซอลวีวันคลับ จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็กพิเศษ

วันศุกร์ที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครราชสีมา  ได้ให้การต้อนรับคุณชัชวาลย์  วงศ์จร  ประธานสโมสรนครราชสีมาฟุตซอลวีวันคลับ  นำนักกีฬาจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็กพิเศษ  พร้อมให้สัมภาษณ์คุณวารินทร์  พรหมคุณ  ผู้สื่อข่าวช่อง ๕  ประเด็นการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับศูนย์ศึกษาพิเศษฯ  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๑  นครราชสีมาสโมสรนครราชสีมาฟุตซอลวีวันคลับ จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็กพิเศษ

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.ค. 59 เวลา 10:25 น. โดย super