693 )ประชุมคณะกรรมการ ศบกต. เพื่อติดตาม/สรุปประเมินผลงาน

วันศุกร์ที่  ๑๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุมคณะกรรมการ  ศบกต.  เพื่อติดตาม/สรุปประเมินผลงานตามที่ได้รับอนุมัติและชี้แจงแนวทางปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียรเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน  โดยมีคุณสุวิทย์  มรกต  เลขานุการ ศบกต.  ร่วมประชุม  และ จ.อ.สุพจน์  สืบปรุ  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย  สาขาโนนไทย  นำเสนอการสมัครกรุงไทยพร้อมเพย์  ต่อผู้เข้าร่วมประชุมด้วย  ณ  กองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมคณะกรรมการ ศบกต. เพื่อติดตาม/สรุปประเมินผลงาน

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 16:15 น. โดย super