692 )ประธานเปิดการอบรมส่งเสริมสุขภาพกายจิตและพัฒนาการ IQ , EQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์

วันศุกร์ที่  ๑๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมส่งเสริมสุขภาพกายจิตและพัฒนาการ IQ , EQ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  ๘  ศูนย์  โดยมีผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ผู้ปกครองและเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา  จัดอบรม  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประธานเปิดการอบรมส่งเสริมสุขภาพกายจิตและพัฒนาการ IQ , EQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 9:16 น. โดย super