686 )ประชุมประจำเดือนและจัดกิจกรรม “นครราชสีมาเมืองสะอาด” Big Cleaning Day

วันอังคารที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพนักงาน  เพื่อรายงานความก้าวหน้า  การปฏิบัติงานตามแผน/นโยบายรัฐบาล  กระทรวง  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด  และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  และเปิดการจัดกิจกรรม  “นครราชสีมาเมืองสะอาด”  Big  Cleaning  Day  ณ  บ้านกุดเวียน  หมู่ที่ ๔  และบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  ร่วมกันทำความสะอาดโดยคณะผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานทุกคนประชุมประจำเดือนและจัดกิจกรรม “นครราชสีมาเมืองสะอาด” Big Cleaning Day

ข่าว ณ วันที่ 12 ก.ค. 59 เวลา 8:36 น. โดย super