683 )ประธานเปิดงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันศุกร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๐๐ น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา  แห่งที่  ๑๔๓  วัดสระตะเฆ่  ตำบลบัลลังก์  มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีและปฏิบัติธรรมประธานเปิดงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าว ณ วันที่ 08 ก.ค. 59 เวลา 14:47 น. โดย super