682 )นายกเทศมนตรีเข้าพบท่านสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เดินทางเข้าพบท่านสุวิทย์  คำดี  ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย  เพื่อประสานงานและติดตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย  และในโอกาสนี้ได้เข้ากราบขอพรและประพรมน้ำมนต์จากท่านเจ้าคุณธงชัย  วัดไตรมิตร  เพีื่อเป็นศิริมงคลนายกเทศมนตรีเข้าพบท่านสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย

ข่าว ณ วันที่ 07 ก.ค. 59 เวลา 12:34 น. โดย super