681 )การปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันจันทร์ที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานในการปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่สัญจรในเส้นทางเขตพื้นที่ตำบลบัลลังก์การปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.ค. 59 เวลา 9:25 น. โดย super