680 )สำรวจและตรวจสอบพื้นที่จัดทำแก้มลิงเพิ่มเติมและอาคารบังคับน้ำ

วันจันทร์ที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับนางสาวมุฑิตา  เพ็ชรจะบก  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๙  ชป.นม.  พร้อมนำสำรวจและตรวจสอบพื้นที่จัดทำแก้มลิงเพิ่มเติมและอาคารบังคับน้ำตามแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ  บริเวณอ่างเก็บน้ำฯ  (ทางลำน้ำเข้าอ่างฯ  บ้านคลองแค  อำเภอด่านขุนทด)  ประตูบังคับน้ำแห่ง ๓  และลุ่มน้ำของ ม.๔.๓.๕.๑๗  และ ม.๒  เพื่อความถูกต้องไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  สำรวจและตรวจสอบพื้นที่จัดทำแก้มลิงเพิ่มเติมและอาคารบังคับน้ำ

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.ค. 59 เวลา 11:47 น. โดย super