679 )ต้อนรับท่านสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงฯ ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม  2559 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ร่วมต้อนรับท่านสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย กรุณาเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ ตามที่ ฯพณฯ นรม. กรุณาอนุมัติฯ การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน โดยมีนายเทอดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.ชป.นม. นำเสนอ บรรยายสรุป รวมทั้งติดตามโครงการบัลลังก์โมเดล โครงการอาหารกลางวันคามแนวพระราชดำริฯ  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ และ รร.บึงคำคู ต.บัลลังก์ต้อนรับท่านสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงฯ ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ

ข่าว ณ วันที่ 02 ก.ค. 59 เวลา 13:08 น. โดย super