677 )อบรมให้ความรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญแก่ผู้นำท้องที ท้องถิ่น ผอ.รร.,ผอ.รพ.สต ตำบลบัลลังก์

วันศุกร์ที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะให้การต้อนรับนางจริญญา  สัพโส  ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย  ที่ได้กรุณาอบรมให้ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ผอ.โรงเรียน  ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์อบรมให้ความรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญแก่ผู้นำท้องที ท้องถิ่น ผอ.รร.,ผอ.รพ.สต ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 01 ก.ค. 59 เวลา 13:42 น. โดย super