676 )กิจกรรมและร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 2559

วันศุกร์ที่  1  กรกฏาคม  2559  เวลา  09.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกิจกรรมโดยนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมและร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่  7  สิงหาคม  2559  โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนของอำเภอโนนไทยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 2559

ข่าว ณ วันที่ 01 ก.ค. 59 เวลา 8:15 น. โดย super