675 )นายกเทศมนตรีประชุมคณะกรรมการ สปสช. เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ สปสช.  โดยได้รับเกียรติจากนายศุภเศรษฐ์  น้อยศรี  สาธารณสุขอำเภอโนนไทย/ที่ปรึกษา  และนางรักใจ  บุญระดม  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโนนไทย  เข้าร่วมประชุมพบปะคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  และการดำเนินการประชุมการดำเนินงานของคณะกรรมการ สปสช.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์นายกเทศมนตรีประชุมคณะกรรมการ สปสช. เทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 30 มิ.ย. 59 เวลา 10:19 น. โดย super