674 )พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีคุณอรนุชา  มงคลรัตนชาติ  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา  กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์  แห่งที่ ๑  และมอบงบประมาณโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่โรงเรียนบึงคำคู  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี  ซึ่งการมอบทุนในวันนี้เป็นครั้งที่  ๖  ซึ่งได้รับการประสานงานของนายกเทศมนตรีเป็นผู้ประสานงานของบประมาณ  ในการมอบทุนในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 30 มิ.ย. 59 เวลา 13:25 น. โดย super